Waarom manipuleert een borderliner?

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) is een complexe psychische aandoening die wordt gekenmerkt door instabiele emoties, impulsief gedrag en problemen met interpersoonlijke relaties. Een van de kenmerken van BPS is manipulatief gedrag. In dit artikel zullen we onderzoeken waarom mensen met borderline manipuleren en hoe dit gedrag zich manifesteert.

Wat is borderline persoonlijkheidsstoornis?

Borderline persoonlijkheidsstoornis is een psychische aandoening die invloed heeft op de manier waarop een persoon denkt, voelt en omgaat met anderen. Mensen met BPS ervaren vaak intense en instabiele emoties, hebben moeite met het reguleren van hun emoties en hebben een negatief zelfbeeld. Ze hebben ook vaak problemen met interpersoonlijke relaties en vertonen impulsief gedrag.

Manipulatie is een van de gedragingen die vaak voorkomt bij mensen met borderline. Het is belangrijk op te merken dat niet alle mensen met BPS manipulatief gedrag vertonen, maar het is wel een veelvoorkomend kenmerk van de stoornis.

Waarom manipuleren mensen met borderline?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen met borderline manipuleren. Hier zijn enkele mogelijke verklaringen:

1. Angst voor verlating

Mensen met borderline hebben vaak een intense angst om verlaten te worden. Ze kunnen manipulatief gedrag vertonen als een manier om anderen dichtbij te houden en te voorkomen dat ze worden verlaten. Ze kunnen bijvoorbeeld dreigen met zelfbeschadiging of zelfmoord om aandacht en steun te krijgen van anderen.

2. Behoefte aan controle

Controle is een belangrijk aspect voor mensen met borderline. Ze kunnen manipulatief gedrag vertonen om controle te krijgen over anderen en situaties. Door anderen te manipuleren, kunnen ze proberen om hun eigen angsten en onzekerheden te beheersen.

3. Bescherming van het zelfbeeld

Mensen met borderline hebben vaak een negatief zelfbeeld en voelen zich snel afgewezen. Ze kunnen manipulatief gedrag vertonen als een manier om zichzelf te beschermen tegen afwijzing. Door anderen te manipuleren, kunnen ze proberen om hun eigenwaarde te behouden en te voorkomen dat ze zich afgewezen voelen.

4. Communicatie van behoeften

Mensen met borderline hebben vaak moeite om hun behoeften op een gezonde manier te communiceren. Ze kunnen manipulatief gedrag vertonen als een manier om anderen te laten weten wat ze nodig hebben. Door anderen te manipuleren, kunnen ze proberen om aandacht, steun of bevestiging te krijgen.

Hoe manifesteert manipulatief gedrag zich bij mensen met borderline?

Manipulatief gedrag kan zich op verschillende manieren manifesteren bij mensen met borderline. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. Emotionele chantage

Mensen met borderline kunnen anderen emotioneel chanteren om te krijgen wat ze willen. Ze kunnen bijvoorbeeld dreigen met zelfbeschadiging of zelfmoord als een manier om anderen onder druk te zetten om aan hun behoeften te voldoen.

2. Schuldgevoelens opwekken

Mensen met borderline kunnen anderen schuldgevoelens geven om hun zin te krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld anderen de schuld geven van hun problemen of hen verantwoordelijk stellen voor hun emotionele toestand.

3. Manipulatie van de waarheid

Mensen met borderline kunnen de waarheid manipuleren om anderen te beïnvloeden. Ze kunnen bijvoorbeeld liegen, overdrijven of de feiten verdraaien om anderen te overtuigen om aan hun behoeften te voldoen.

4. Dreigen met zelfbeschadiging

Mensen met borderline kunnen dreigen met zelfbeschadiging als een manier om anderen onder druk te zetten. Ze kunnen bijvoorbeeld dreigen zichzelf te snijden of te verwonden als ze niet krijgen wat ze willen.

Hoe om te gaan met manipulatief gedrag van mensen met borderline?

Om effectief om te gaan met manipulatief gedrag van mensen met borderline, is het belangrijk om grenzen te stellen en duidelijke communicatie te hanteren. Hier zijn enkele tips:

1. Stel duidelijke grenzen

Geef duidelijk aan wat acceptabel gedrag is en wat niet. Wees consistent in het handhaven van deze grenzen en laat je niet manipuleren om ze te overschrijden.

2. Communiceer open en eerlijk

Probeer open en eerlijk te communiceren met de persoon met borderline. Geef aan wat je wel en niet accepteert en probeer samen tot een compromis te komen.

3. Zoek professionele hulp

Als het manipulatieve gedrag van de persoon met borderline problematisch wordt, zoek dan professionele hulp. Een therapeut kan helpen bij het ontwikkelen van gezonde communicatie- en copingvaardigheden.

4. Zorg voor jezelf

Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen als je te maken hebt met manipulatief gedrag van iemand met borderline. Zorg voor voldoende rust, zoek steun bij anderen en neem de tijd om je eigen emoties te verwerken.

Conclusie

Manipulatief gedrag is een veelvoorkomend kenmerk van borderline persoonlijkheidsstoornis. Mensen met borderline kunnen manipuleren om verschillende redenen, waaronder angst voor verlating, behoefte aan controle, bescherming van het zelfbeeld en communicatie van behoeften. Het is belangrijk om grenzen te stellen en duidelijke communicatie te hanteren bij het omgaan met manipulatief gedrag van mensen met borderline. Het zoeken van professionele hulp kan ook nuttig zijn om gezonde communicatie- en copingvaardigheden te ontwikkelen.

Plaats een reactie