Waarom Intervisie

Waarom Intervisie

Intervisie is een belangrijk instrument binnen organisaties en teams om de professionele ontwikkeling en samenwerking te bevorderen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op waarom intervisie van onschatbare waarde is voor individuen en organisaties.

Wat is intervisie?

Intervisie is een gestructureerde vorm van collegiale consultatie waarbij professionals uit hetzelfde vakgebied elkaar ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken en het verbeteren van hun eigen functioneren. Het is een vorm van leren van en met elkaar, waarbij de deelnemers hun eigen ervaringen en kennis delen om zo tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Waarom intervisie?

1. Reflectie: Intervisie biedt de mogelijkheid om te reflecteren op het eigen handelen en functioneren. Door het delen van ervaringen en het stellen van kritische vragen, kunnen professionals bewust worden van hun eigen blinde vlekken en verbeterpunten. Dit leidt tot persoonlijke groei en ontwikkeling.

2. Feedback: Intervisie is een veilige omgeving waarin professionals constructieve feedback kunnen ontvangen van hun collega’s. Deze feedback is waardevol om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het eigen handelen en om te leren van de ervaringen van anderen.

3. Probleemoplossing: Intervisie biedt de mogelijkheid om gezamenlijk vraagstukken en problemen aan te pakken. Door verschillende perspectieven en expertise samen te brengen, kunnen deelnemers nieuwe inzichten en oplossingen genereren die ze individueel mogelijk niet hadden kunnen bedenken.

4. Kennisdeling: Intervisie is een uitstekende manier om kennis en ervaringen te delen binnen een team of organisatie. Door het delen van best practices en lessons learned, kunnen professionals van elkaar leren en gezamenlijk groeien.

5. Empowerment: Intervisie geeft professionals de mogelijkheid om zelfstandig en autonoom te werken aan hun eigen ontwikkeling. Het stimuleert eigenaarschap en verantwoordelijkheid, wat bijdraagt aan een positieve werkcultuur en betrokkenheid.

Hoe werkt intervisie?

Intervisie kan op verschillende manieren worden vormgegeven, afhankelijk van de behoeften en doelen van de deelnemers. Over het algemeen bestaat een intervisiebijeenkomst uit de volgende stappen:

  1. Agendavaststelling: De deelnemers bepalen gezamenlijk de agenda voor de intervisiebijeenkomst. Hierbij kunnen ze vraagstukken, problemen of thema’s inbrengen die ze willen bespreken.
  2. Probleemverkenning: Een deelnemer brengt een specifiek vraagstuk of probleem in. De andere deelnemers stellen verhelderende vragen om het probleem goed te begrijpen.
  3. Advies en feedback: De andere deelnemers geven advies en feedback op het ingebrachte vraagstuk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van hun eigen kennis en ervaring.
  4. Reflectie en evaluatie: Na afloop van de intervisiebijeenkomst reflecteren de deelnemers op het proces en de verkregen inzichten. Ze evalueren de intervisiebijeenkomst en bepalen eventuele vervolgstappen.

Conclusie

Intervisie is een waardevol instrument voor individuen en organisaties om professionele ontwikkeling, samenwerking en probleemoplossing te bevorderen. Het biedt de mogelijkheid tot reflectie, feedback, probleemoplossing, kennisdeling en empowerment. Door intervisie toe te passen, kunnen professionals hun eigen functioneren verbeteren en gezamenlijk groeien.

Plaats een reactie