Waarom Geriatrie

Waarom Geriatrie

Geriatrie is een medisch specialisme dat zich richt op de zorg voor oudere volwassenen. Het is een tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met de preventie, diagnose, behandeling en revalidatie van ziekten en aandoeningen die voorkomen bij ouderen. Geriatrie is van groot belang in onze samenleving, gezien de vergrijzing en de toenemende levensverwachting van de bevolking.

Waarom is geriatrie nodig?

Er zijn verschillende redenen waarom geriatrie een essentieel specialisme is in de moderne geneeskunde:

  • Complexiteit van ouderdomsziekten: Ouderdomsziekten zijn vaak complex en kunnen meerdere orgaansystemen aantasten. Geriatrische patiënten hebben vaak te maken met meerdere aandoeningen tegelijkertijd, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, dementie en osteoporose. Geriaters zijn getraind om deze complexiteit te begrijpen en de zorg af te stemmen op de specifieke behoeften van oudere patiënten.
  • Specifieke behoeften van oudere patiënten: Oudere patiënten hebben vaak specifieke behoeften op het gebied van zorg. Ze kunnen kwetsbaarder zijn, hebben meer kans op functionele beperkingen en ervaren vaak meerdere symptomen tegelijkertijd. Geriaters zijn opgeleid om deze specifieke behoeften te herkennen en te behandelen, en om de kwaliteit van leven van oudere patiënten te verbeteren.
  • Medicatiebeheer: Oudere patiënten gebruiken vaak meerdere medicijnen tegelijkertijd, wat kan leiden tot complexe interacties en bijwerkingen. Geriaters zijn experts in het beheren van medicatie voor oudere patiënten en kunnen ervoor zorgen dat de juiste medicijnen worden voorgeschreven en dat eventuele interacties worden vermeden.
  • Valpreventie: Vallen is een veelvoorkomend probleem bij oudere volwassenen en kan ernstige gevolgen hebben, zoals botbreuken en verminderde mobiliteit. Geriaters kunnen valrisico’s beoordelen en interventies aanbevelen om vallen te voorkomen, zoals het aanpassen van de leefomgeving en het voorschrijven van oefeningen om de spierkracht en balans te verbeteren.
  • Palliatieve zorg: Geriatrie omvat ook palliatieve zorg, die gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere patiënten met een levensbedreigende ziekte. Geriaters kunnen helpen bij het beheren van symptomen, het bieden van emotionele ondersteuning en het helpen bij het nemen van beslissingen over de zorg aan het einde van het leven.

De vergrijzing van de bevolking

Een van de belangrijkste redenen waarom geriatrie zo belangrijk is, is de vergrijzing van de bevolking. In Nederland neemt het aantal ouderen gestaag toe. Volgens het CBS zal het aantal 65-plussers in 2050 naar verwachting verdubbeld zijn ten opzichte van 2019. Deze vergrijzing brengt specifieke uitdagingen met zich mee op het gebied van gezondheidszorg en zorgbehoeften.

Met de vergrijzing neemt ook het aantal ouderen met complexe gezondheidsproblemen toe. Geriaters zijn opgeleid om deze complexiteit aan te pakken en de zorg af te stemmen op de individuele behoeften van oudere patiënten. Ze begrijpen de fysieke, mentale en sociale aspecten van veroudering en kunnen een holistische benadering bieden om de gezondheid en het welzijn van oudere volwassenen te bevorderen.

De rol van geriatrie in de gezondheidszorg

Geriatrie speelt een cruciale rol in de gezondheidszorg, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Door zich te richten op de specifieke behoeften van oudere patiënten, kan geriatrie de kwaliteit van leven verbeteren, de ziekenhuisopnames verminderen en de zorgkosten verlagen.

Op individueel niveau kan geriatrie oudere patiënten helpen om langer zelfstandig te blijven en hun functionele capaciteiten te behouden. Door het bieden van gepaste zorg en behandeling kunnen geriaters de symptomen van ouderdomsziekten verminderen en de algehele gezondheid en welzijn van oudere volwassenen verbeteren.

Op maatschappelijk niveau kan geriatrie bijdragen aan het verminderen van de druk op de gezondheidszorg. Door preventieve maatregelen te nemen, zoals valpreventie en het beheren van chronische aandoeningen, kunnen geriaters ziekenhuisopnames voorkomen en de behoefte aan intensieve zorg verminderen. Dit kan leiden tot lagere zorgkosten en een efficiënter gebruik van middelen in de gezondheidszorg.

Conclusie

Geriatrie is een essentieel specialisme in de moderne geneeskunde, gezien de vergrijzing van de bevolking en de specifieke behoeften van oudere patiënten. Geriaters zijn opgeleid om complexe ouderdomsziekten aan te pakken, medicatiebeheer te optimaliseren, valrisico’s te verminderen en palliatieve zorg te bieden. Door zich te richten op de zorg voor oudere volwassenen, kan geriatrie de kwaliteit van leven verbeteren, ziekenhuisopnames verminderen en de zorgkosten verlagen. Het is een specialisme dat van groot belang is in onze vergrijzende samenleving.

Plaats een reactie