Vrouwenbesnijdenis: waarom deze schadelijke praktijk moet stoppen

Vrouwenbesnijdenis, ook wel vrouwelijke genitale verminking genoemd, is een schokkende en schadelijke praktijk die wereldwijd plaatsvindt. Het is een ingrijpende vorm van geweld tegen vrouwen en meisjes, waarbij delen van de vrouwelijke geslachtsorganen worden verwijderd of beschadigd. Deze praktijk heeft ernstige gevolgen voor de fysieke, mentale en seksuele gezondheid van vrouwen en meisjes, en het is van cruciaal belang dat we ons bewust worden van de redenen waarom deze praktijk nog steeds voortduurt.

Wat is vrouwenbesnijdenis?

Vrouwenbesnijdenis omvat verschillende procedures die worden uitgevoerd op de vrouwelijke geslachtsorganen. Dit kan variëren van het verwijderen van de clitoris tot het volledig sluiten van de vagina. Deze procedures worden meestal uitgevoerd zonder medische noodzaak en vaak onder onhygiënische omstandigheden, wat leidt tot ernstige complicaties en gezondheidsproblemen.

Redenen achter vrouwenbesnijdenis

Hoewel vrouwenbesnijdenis een diepgewortelde traditie is in sommige gemeenschappen, zijn er verschillende redenen waarom deze praktijk nog steeds voortduurt:

1. Culturele en sociale normen

In sommige gemeenschappen wordt vrouwenbesnijdenis gezien als een culturele traditie en een voorwaarde voor acceptatie binnen de gemeenschap. Meisjes worden vaak besneden om hun kansen op een huwelijk te vergroten en om als volwaardige vrouwen te worden beschouwd. Deze culturele en sociale normen spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van deze schadelijke praktijk.

2. Mythes en misvattingen

Er bestaan veel mythes en misvattingen rondom vrouwenbesnijdenis. Sommige gemeenschappen geloven bijvoorbeeld dat het de seksuele lust van vrouwen vermindert, promiscuïteit voorkomt of de vruchtbaarheid verbetert. Deze onjuiste overtuigingen dragen bij aan het voortbestaan van vrouwenbesnijdenis, omdat mensen geloven dat het een positieve invloed heeft op het leven van vrouwen en meisjes.

3. Socio-economische factoren

In sommige gemeenschappen wordt vrouwenbesnijdenis gezien als een teken van welvaart en status. Families kunnen hun sociale positie versterken door hun dochters te laten besnijden. Bovendien kunnen vrouwen die besneden zijn, als geschikte huwelijkspartners worden beschouwd, wat kan leiden tot een betere toekomst voor de familie. Deze socio-economische factoren spelen een rol bij het in stand houden van vrouwenbesnijdenis.

De gevolgen van vrouwenbesnijdenis

Vrouwenbesnijdenis heeft verwoestende gevolgen voor de fysieke, mentale en seksuele gezondheid van vrouwen en meisjes:

Fysieke gevolgen:

 • Infecties
 • Chronische pijn
 • Problemen met urineren en menstruatie
 • Complicaties tijdens de bevalling

Mentale gevolgen:

 • Angst en depressie
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Laag zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Psychologische trauma’s

Seksuele gevolgen:

 • Pijn tijdens seksuele activiteit
 • Verminderd seksueel verlangen
 • Moeilijkheden bij het bereiken van een orgasme
 • Seksuele disfunctie

Het belang van bewustwording en actie

Om vrouwenbesnijdenis te stoppen, is het essentieel dat we ons bewust worden van de redenen waarom deze praktijk nog steeds voortduurt. Alleen door bewustwording kunnen we de mythes en misvattingen rondom vrouwenbesnijdenis doorbreken en de culturele en sociale normen veranderen.

Daarnaast is het van cruciaal belang dat er actie wordt ondernomen om vrouwenbesnijdenis te voorkomen en te beëindigen. Dit omvat het verstrekken van voorlichting en bewustwordingstrainingen aan gemeenschappen waar vrouwenbesnijdenis veel voorkomt, het bieden van medische en psychologische ondersteuning aan slachtoffers en het implementeren van wetten en beleid die vrouwenbesnijdenis strafbaar stellen.

Organisaties en activisten over de hele wereld werken samen om vrouwenbesnijdenis te bestrijden en te beëindigen. Door middel van campagnes, lobbywerk en educatieve programma’s proberen zij bewustwording te creëren en verandering teweeg te brengen.

Conclusie

Vrouwenbesnijdenis is een schadelijke praktijk die ernstige gevolgen heeft voor de fysieke, mentale en seksuele gezondheid van vrouwen en meisjes. Het is van groot belang dat we ons bewust worden van de redenen waarom deze praktijk nog steeds voortduurt, zoals culturele en sociale normen, mythes en misvattingen, en socio-economische factoren. Alleen door bewustwording en actie kunnen we vrouwenbesnijdenis stoppen en een wereld creëren waarin vrouwen en meisjes vrij zijn van deze schadelijke praktijk.

Plaats een reactie