Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij?

Deze woorden zijn afkomstig uit Psalm 22:2, een van de bekendste psalmen in de Bijbel. Het is een uitroep van David, de koning van Israël, die in grote nood verkeert en zich verlaten voelt door God. Deze woorden hebben door de eeuwen heen veel mensen aangesproken en hebben een diepe betekenis gekregen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de betekenis van deze uitroep en de relevantie ervan voor ons leven.

De context van Psalm 22

Om de betekenis van de uitroep “Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij?” te begrijpen, is het belangrijk om naar de context van Psalm 22 te kijken. Deze psalm is een klaagzang van David, waarin hij zijn diepe nood en lijden uit. Hij voelt zich verlaten door God en roept uit naar Hem om hulp.

David beschrijft in deze psalm zijn fysieke en emotionele pijn. Hij voelt zich omringd door vijanden, die hem bespotten en belachelijk maken. Hij voelt zich als een worm, vertrapt en verlaten. Hij beschrijft zijn lichamelijke pijn alsof zijn botten uit elkaar vallen en zijn hart smelt als was. Het is een aangrijpende beschrijving van iemand die diep lijdt en zich volledig verlaten voelt.

De betekenis van “Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij?”

Deze uitroep van David is een uiting van zijn diepe wanhoop en pijn. Hij voelt zich verlaten door God, alsof Hij hem heeft losgelaten. Het is een vraag die veel mensen herkennen, omdat we allemaal momenten van pijn, lijden en eenzaamheid ervaren. Het is een uitroep die uitdrukt dat we ons afvragen waarom God ons lijden toestaat en waarom Hij soms lijkt te zwijgen.

Deze uitroep heeft echter ook een diepere betekenis. Jezus Christus, de Zoon van God, heeft deze woorden herhaald tijdens zijn kruisiging. In het evangelie van Matteüs (27:46) staat geschreven: “Rond het middaguur werd het donker in het hele land, tot drie uur toe. En rond drie uur riep Jezus met luide stem: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?'”

Deze woorden van Jezus laten zien dat Hij op dat moment de zonden van de wereld op zich nam en de straf daarvoor droeg. Hij voelde zich verlaten door God, omdat Hij de last van onze zonden droeg. Het was een moment van diepe eenzaamheid en lijden, waarin Jezus de ultieme prijs betaalde voor onze verlossing.

De relevantie voor ons leven

De uitroep “Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij?” heeft ook vandaag de dag nog steeds betekenis voor ons leven. We kunnen ons allemaal wel eens verlaten voelen door God, alsof Hij ons lijden niet ziet of begrijpt. We kunnen momenten van pijn en eenzaamheid ervaren, waarin we ons afvragen waarom God zwijgt.

Het is belangrijk om te beseffen dat God ons nooit echt verlaat. Hij is altijd bij ons, zelfs in de donkerste momenten van ons leven. Hij begrijpt ons lijden en Hij lijdt met ons mee. Jezus heeft zelf ervaren wat het betekent om verlaten te worden door God, en Hij begrijpt onze pijn volledig.

De uitroep “Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij?” herinnert ons eraan dat we onze pijn en vragen bij God mogen brengen. We mogen eerlijk zijn over onze twijfels en onze worstelingen. God is niet bang voor onze vragen en Hij wil ons troosten en helpen in onze nood.

Conclusie

De uitroep “Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij?” uit Psalm 22 en de herhaling ervan door Jezus aan het kruis hebben een diepe betekenis voor ons leven. Het is een uitroep van diepe wanhoop en pijn, maar ook een uitdrukking van vertrouwen en hoop. Het herinnert ons eraan dat God ons nooit echt verlaat, zelfs niet in de donkerste momenten van ons leven. Hij begrijpt ons lijden en Hij lijdt met ons mee. Laten we onze pijn en vragen bij Hem brengen en ons laten troosten door Zijn aanwezigheid.

Plaats een reactie