5x Waarom Methode

De 5x Waarom Methode is een krachtige techniek die gebruikt wordt om de oorzaak van een probleem te achterhalen. Het is een eenvoudige maar effectieve methode die helpt bij het identificeren van de dieperliggende oorzaken van een probleem, in plaats van alleen de oppervlakkige symptomen aan te pakken. Door herhaaldelijk de vraag “Waarom?” te stellen, kunnen we tot de kern van het probleem doordringen en zo de juiste oplossingen vinden.

Hoe werkt de 5x Waarom Methode?

De 5x Waarom Methode is gebaseerd op het idee dat achter elk probleem een reeks oorzaken schuilgaat. Door vijf keer de vraag “Waarom?” te stellen, kunnen we de opeenvolgende oorzaken identificeren en begrijpen hoe ze met elkaar verband houden. Hierdoor kunnen we de juiste maatregelen nemen om het probleem op te lossen en te voorkomen dat het in de toekomst opnieuw optreedt.

Om de 5x Waarom Methode toe te passen, volgen we de volgende stappen:

 1. Identificeer het probleem: Definieer duidelijk het probleem dat moet worden opgelost. Dit kan een productiefout, een vertraging in een proces of een klacht van een klant zijn.
 2. Stel de eerste “Waarom?” vraag: Vraag jezelf af waarom het probleem is ontstaan. Wat is de directe oorzaak? Bijvoorbeeld: “Waarom is er een productiefout opgetreden?”
 3. Beantwoord de eerste “Waarom?” vraag: Analyseer de situatie en geef een antwoord op de eerste “Waarom?” vraag. Bijvoorbeeld: “Er was een productiefout omdat de machine een storing had.”
 4. Stel de tweede “Waarom?” vraag: Vraag jezelf opnieuw af waarom de eerste oorzaak is opgetreden. Wat heeft geleid tot de storing in de machine? Bijvoorbeeld: “Waarom had de machine een storing?”
 5. Herhaal de stappen: Ga door met het stellen van “Waarom?” vragen en het beantwoorden ervan totdat je bij de dieperliggende oorzaak van het probleem komt. Idealiter zou je vijf keer de “Waarom?” vraag moeten stellen, maar soms kan het meer of minder zijn, afhankelijk van de complexiteit van het probleem.

Voordelen van de 5x Waarom Methode

De 5x Waarom Methode biedt verschillende voordelen bij het oplossen van problemen:

 • Diepgaand inzicht: Door herhaaldelijk de “Waarom?” vraag te stellen, krijgen we een diepgaand inzicht in de oorzaken van een probleem. Dit stelt ons in staat om de juiste maatregelen te nemen en het probleem bij de wortel aan te pakken.
 • Preventie van herhaling: Door de dieperliggende oorzaken van een probleem te identificeren, kunnen we maatregelen nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Dit helpt bij het verbeteren van processen en het verminderen van fouten.
 • Efficiënte probleemoplossing: De 5x Waarom Methode helpt bij het efficiënt oplossen van problemen. Door de juiste vragen te stellen en de oorzaken te achterhalen, kunnen we gerichte oplossingen implementeren zonder tijd en middelen te verspillen aan oppervlakkige symptoombestrijding.
 • Teamwork en samenwerking: De 5x Waarom Methode kan ook worden toegepast in teamverband. Door samen de “Waarom?” vragen te stellen en te beantwoorden, kunnen teamleden hun kennis en perspectieven delen, wat kan leiden tot betere inzichten en oplossingen.

Voorbeelden van de 5x Waarom Methode

Om de toepassing van de 5x Waarom Methode te verduidelijken, volgen hier enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1:

Probleem: Een klant klaagt over een vertraagde levering.

 1. Waarom is de levering vertraagd? De vrachtwagen had pech.
 2. Waarom had de vrachtwagen pech? De banden waren versleten.
 3. Waarom waren de banden versleten? Ze waren niet op tijd vervangen.
 4. Waarom werden de banden niet op tijd vervangen? Er was geen regelmatig onderhoudsschema.
 5. Waarom was er geen regelmatig onderhoudsschema? Het bedrijf had geen onderhoudsplan voor de voertuigen.

Voorbeeld 2:

Probleem: Een productiefout treedt op in een fabriek.

 1. Waarom is er een productiefout opgetreden? De machine maakte een verkeerde snede.
 2. Waarom maakte de machine een verkeerde snede? De instellingen waren niet correct.
 3. Waarom waren de instellingen niet correct? De werknemer was niet goed opgeleid.
 4. Waarom was de werknemer niet goed opgeleid? Er was geen gestructureerd trainingsprogramma.
 5. Waarom was er geen gestructureerd trainingsprogramma? Het bedrijf had geen trainingsbeleid voor nieuwe medewerkers.

Deze voorbeelden illustreren hoe de 5x Waarom Methode kan helpen bij het identificeren van de dieperliggende oorzaken van een probleem. Door de juiste vragen te stellen en de antwoorden te analyseren, kunnen we effectieve oplossingen vinden en toekomstige problemen voorkomen.

Conclusie

De 5x Waarom Methode is een waardevol instrument bij het oplossen van problemen. Door herhaaldelijk de vraag “Waarom?” te stellen, kunnen we de dieperliggende oorzaken van een probleem identificeren en effectieve oplossingen vinden. Het biedt een diepgaand inzicht, helpt herhaling te voorkomen, bevordert efficiënte probleemoplossing en stimuleert teamwork en samenwerking. Door de 5x Waarom Methode toe te passen, kunnen organisaties hun processen verbeteren en de kwaliteit van hun producten en diensten verhogen.

Plaats een reactie